• Imprimeix

Projectes d'experimentació amb animals: autoritzacions i comunicacions

9455 - Projectes d'experimentació amb animals: autoritzacions i comunicacions Departament de Territori i Sostenibilitat canalempresaweb

S'entén per projecte un programa de treball amb un objectiu científic definit i en el qual es fan un o diversos procediments.

Tipus de projectes:

 1. Projectes de Tipus I són els projectes en què es donen simultàniament les tres circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
  • Es realitzen per complir requisits legals o reglamentaris, o amb fins de producció o diagnòstic per mètodes establerts.
 2. Projectes de Tipus II són els projectes en què es donen simultàniament les circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
 3. Projectes de Tipus III són la resta de projectes.

S'ha de sol·licitar autorització prèvia i expressa per a la realització de projectes Tipus II i projectes Tipus III, i per a projectes Tipus I amb procediment/s inclosos en algun dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

S'han de comunicar els projectes Tipus I amb procediment/s no inclosos en cap dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

Per prorrogar l'autorització o la comunicació d'un projecte d'experimentació amb animals s'ha de sol·licitar prèviament a l'acabament del període de validesa.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?
2368d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD
9455

Data actualització 04.07.2017