• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Projectes d'experimentació amb animals

9455 - Projectes d'experimentació amb animals Departament de Territori i Sostenibilitat canalempresaweb

S'entén per projecte un programa de treball amb un objectiu científic definit i en el qual es fan un o diversos procediments.

Tipus de projectes:

 1. Projectes de Tipus I són els projectes en què es donen simultàniament les tres circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
  • Es realitzen per complir requisits legals o reglamentaris, o amb fins de producció o diagnòstic per mètodes establerts.
 2. Projectes de Tipus II són els projectes en què es donen simultàniament les circumstàncies següents:
  • Impliquen exclusivament procediments classificats com a "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
 3. Projectes de Tipus III són la resta de projectes.

S'ha de sol·licitar autorització prèvia i expressa per a la realització de projectes Tipus II i projectes Tipus III, i per a projectes Tipus I amb procediment/s inclosos en algun dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

 

S'han de comunicar els projectes Tipus I amb procediment/s no inclosos en cap dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

 

Per prorrogar l'autorització o la comunicació d'un projecte d'experimentació amb animals s'ha de sol·licitar prèviament a l'acabament del període de validesa.

 

Avaluació Retrospectiva de projectes:

L'avaluació retrospectiva de projectes ha d'avaluar sobre la base de la documentació preceptiva presentada per l'usuari:

 1. si s'han assolit els objectius del projecte,
 2. el dany infligit als animals, inclosos el nombre i les espècies d'animals utilitzats, i la severitat dels procediments,
 3. qualsevol dels elements que puguin contribuir a una millor aplicació del requisit de reemplaçament, reducció i refinament.

En l'autorització, l'Administració especificacarà la necessitat de fer l'avaluació retrospectiva d'un projecte així com el termini per presentar-la.

 

Tots els projectes Tipus III són sotmesos posteriorment a una avaluació retrospectiva.

 

Els projectes de Tipus II que incloguin procediments classificats com a "moderats" s'han de sotmetre a avaluació retrospectiva quan així s'estableixi en l'autorització.

 

Queden exempts de sotmetre's a avaluació retrospectiva els projectes Tipus I i els projectes Tipus II en què únicament s'incloguin procediments classificats com a "sense recuperació" o "lleus", llevat de decisió en un altre sentit de l'òrgan competent.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Al personal que treballa en centres on s'experimenta amb animals.

2368d10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD
9455

Data actualització 03.12.2019