• Imprimeix

Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIAAC)

4919 - Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries (RIAAC) Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació canalempresaweb

El Registre d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC) té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de tota la informació per dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries.
S'inscriuen al RIAAC les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca ubicades a Catalunya.

Llegiu-ne més

El certificat d'inscripció tindrà validesa per a cinc anys. Transcorregut aquest termini sense modificacions substancials, es renovarà automàticament la inscripció.

Són objecte d'inscripció al Registre els establiments industrials ubicats a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats incloses a la relació següent:

 • Sacrifici de bestiar, conservació de carn i elaboració de productes carnis
 • Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos
 • Preparació i conservació de fruites i hortalisses
 • Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals
 • Fabricació de productes lactis
 • Fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis
 • Fabricació d'altres productes alimentaris
 • Fabricació de productes per a l'alimentació animal
 • Fabricació de begudes
 • Indústries forestals
 • Altres indústries agràries
Què necessiteu fer?
b73ad10a5678a310d10a5678a3108d0c1e0aRCRD
4919

Data actualització 03.04.2017