• Imprimeix

Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia

10064 - Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia Departament de Justícia canalempresaweb

La taxa s’ha de pagar en l’ordre jurisdiccional civil i en l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu i en constitueixen el fet imposable:

  • La presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància
  • La presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal
  • La presentació de l’escrit iniciador de segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya.
Llegiu-ne més

Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques exclusivament.
Si hi ha una pluralitat de sol·licitants per a un mateix fet imposable només s’ha de liquidar una única taxa.

Què necessiteu fer?

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

f028110dfd0ba310110dfd0ba3108d0c1e0aRCRD
10064

Data actualització 13.07.2015