Les sol·licituds, declaracions responsables, comunicacions, etc... s'han de descarregar sempre des de la fitxa de tràmit.

Només es pot tramitar amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

En aquestes pàgines us oferim alguns altres tipus de formulari (butlletins, models de certificats, etc...)  

Ens ajudeu a millorar?

Heu fet un tràmit a l'OGE o bé a través de Canal Empresa? Responeu l'enquesta i ajudeu-nos a millorar el nostre servei.