• Imprimeix

Gas

Tramitació electrònica

Des de novembre de 2014 es tramiten per via electrònica a través de Canal Empresa:

·  L'alta (nova instal·lació)

·  la modificació

·  i la baixa

de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. 

Per trobar els formularis heu d'entrar al tràmit corresponent.

 

 

AVÍS

El 6 d'abril de 2017 entra en vigor un nou model del formulari “Annex de dades específiques per a la presentació de la declaració responsable per a la instal·lació de gasos combustibles” per a totes les modalitats del tràmit: posada en servei, ampliació, modificació, canvi de titular, baixa.

Us recordem que només es podran fer els tràmits amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

Instal·lacions que requereixen autorització administrativa prèvia i/o comunicació

Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos (ITC-ICG 03)

-Instal·lació

-Certificats de revisió

Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL) (ITC-ICG 04)

-Instal·lació

Instal·lacions d'envasos de GLP per a ús propi (ITC-ICG 06)

Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITC-ICG 07)

-Instal·lació

-Proves prèvies

-Certificats d'inspecció / revisió

Verificació del bon funcionament del comptador

Data d'actualització:  28.03.2017