• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Formularis de gas

Tramitació electrònica

 

Per trobar els formularis heu d'entrar al tràmit corresponent.

Us recordem que només es podran fer els tràmits amb els formularis actualitzats que apareixen en les fitxes dels tràmits. En cas contrari, s'aturarà la tramitació de l'expedient i es reclamarà el lliurament de la versió vigent del formulari.

Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos (ITC-ICG 03)

-Instal·lació

-Certificats de revisió

Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL) (ITC-ICG 04)

-Instal·lació

Instal·lacions d'envasos de GLP per a ús propi (ITC-ICG 06)

Instal·lacions receptores de combustibles gasosos (ITC-ICG 07)

-Instal·lació

-Proves prèvies

-Certificats d'inspecció / revisió

Verificació del bon funcionament del comptador

Data d'actualització:  18.06.2019