• Imprimeix

Cerca guiada de tràmits

Què és la cerca guiada de tràmits

La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica independentment de l’administració competent. 

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. 

Com funciona?

  • L’eina parteix de la selecció de les activitats que voleu desenvolupar i de la vostra ubicació territorial.
  • Aquesta selecció inicial obre una sessió de preguntes que, en funció de la vostra activitat i les vostres instal·lacions, pot resultar més o menys llarga. Les respostes condicionaran el resultat final.
  • La sessió de cerca guiada es pot desar. La podeu reprendre o recuperar més tard per comparar diferents resultats en funció de diferents respostes.

Què n'obtindreu?

  • El resultat de la cerca és un document pdf que podeu desar o imprimir.
  • Aquest document inclou una representació gràfica i informació detallada dels tràmits que heu d'iniciar (requisits, documents necessaris, taxes associades i llocs de presentació) i l’ordre en què s’han de sol·licitar.
  • El document de la cerca us ofereix un resultat personalitzat. Qualsevol canvi en les activitats o en les vostres respostes pot fer canviar el mapa de tràmits final.

Versions suportades dels navegadors

Per a poder visualitzar correctament la nova versió de la cerca guiada de tràmits s'han de fer servir les següents versions dels navegadors o superiors.

Internet Explorer 11
Microsoft Edge 1709
Mozilla Firefox 29
Google Chrome 41

Si el que voleu fer és cercar informació d'un tràmit en particular i en coneixeu el nom o el departament competent, no és necessari que feu servir aquesta eina. En aquest cas, podeu cercar el tràmit per nom o cercar el tràmit per tema.

Data d'actualització:  27.04.2017