• Imprimeix

Complir les obligacions legals

Complir les obligacions legals

Un dels aspectes que l'empresari ha de contemplar abans d'obrir les portes del seu negoci és el compliment de totes les seves obligacions legals, algunes de les quals tenen a veure amb el pagament de tributs i amb la prevenció i la seguretat de les instal·lacions i els establiments de l'empresa.

Per conèixer tots els tràmits que heu de realitzar, posem a la vostra disposició la cerca guiada de tràmits, una eina informàtica gratuïta que, a partir de preguntes senzilles, us guia a través de tots els tràmits administratius disponibles per, al final, informar-vos dels que heu de realitzar, d'acord amb els vostres interessos i la vostra activitat empresarial.

 

Cerca guiada de tràmits

La cerca guiada de tràmits és una eina que us permet saber quins tràmits cal fer per a una situació empresarial determinada a partir de preguntes senzilles. És un projecte tecnològicament capdavanter que utilitza la tecnologia dels motors de regles aplicada al món de l?administració.

Prevenció d'incendis en establiments, instal·lacions i edificis

L'administració local a la qual correspon tramitar les llicències d'obres o d'activitats, abans de concedir la llicència corresponent, ha de verificar que els projectes tècnics han estat signats per un tècnic competent i que s'ajusten a la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Normativa i criteris de seguretat i salut laboral

Conegueu la normativa general en prevenció de riscos laborals, accidents de treball, malalties professionals i inspecció de treball, i la seva aplicació, així com la normativa específica de les activitats del mar i la relacionada amb agents químics i l'amiant, entre d'altres.

Certificats tributaris i de no sanció

Conegueu els documents que acrediten que la vostra empresa està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, i que no ha estat sancionada per infracció de les normes laborals o de prevenció de riscos.