Crear l'empresa. Constitució i tràmits

Crear l'empresa. Procés de constitució i tràmits

El procés de constitució de cada tipus d'empresa compta amb els seus tràmits i formularis específics. En aquest apartat us detallem els passos a seguir en cada un dels casos per la constitució, la inscripció i la posada en marxa de les empreses.

També us oferim informació sobre alguns tràmits que haureu de fer un cop l'empresa ja hagi obert les portes, com el procés de contractació de personal o les gestions que s'han de fer per obtenir les llicències d'obres per a reformar un local comercial. D'altra banda, en aquest apartat trobareu les dades de contacte d'alguns serveis d'assessorament gratuït en l'àmbit de la creació d'empreses.

Vull ser autònom

Constituir-se com autònom requereix un seguit de tràmits i gestions: alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, obtenció del NIF, inscripció de l'empresari en la Tresoreria General de la Seguretat Social i alta en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. Aquests els podeu realitzar de forma unificada i presencial des de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Societat laboral

La Societat Laboral és una Societat Anònima o una Societat de Responsabilitat Limitada amb unes característiques específiques que li donen la consideració de laboral. El procediment de constitució i el funcionament estan sotmesos a la legislació mercantil i a la seva legislació específica.

Societat limitada

La constitució d'una Societat Limitada (SL) o d'una Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) implica la realització de diferents tràmits en diferents administracions. Aquests es poden fer sense costos afegits i de manera unificada a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE).

Societat cooperativa

La constitució d'una cooperativa comença amb la unió voluntària d'una sèrie de persones que volen crear una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica. Després, per a què aquesta societat pugui desenvolupar la seva activitat, cal complir una sèrie de requisits i inscriure's en el registre de cooperatives.