• Imprimeix

Gestió econòmica

Els coneixements de gestió financera són fonamentals per a les persones que realitzen funcions directives, perquè tot sovint han de prendre decisions relacionades amb els aspectes econòmics i financers de l'empresa. Alhora, la gestió de empresarial planteja en algun moment la necessitat d'aconseguir recursos externs al menor cost possible o bé la conversió en diner, a un cost raonable, qualsevol actiu que es pugui emprar com a mitjà de pagament. En aquest sentit, us oferim algunes de les eines bàsiques de la gestió financera que us poden ajudar a fer front a aquestes situacions.

Reducció de costos

La creixent competència fa cada cop més difícil trobar maneres d?augmentar els ingressos, per la qual cosa prenen més importància les estratègies de reducció de costos, ja sigui per no tenir pèrdues o per aconseguir complir objectius de benefici i rendibilitat.

Ràtios financeres

Les ràtios financeres comparen la xifra de negocis amb les diverses parts del balanç comptable. Són una de les eines més importants per analitzar les situacions financeres de les empreses des de diversos vessants, com la liquiditat, la solvència i l'endeutament.

Com assegurar cobraments i pagaments

Conegueu les diverses eines financeres que us garanteixen el cobrament i el pagament a proveïdors, a través d'un contracte amb les entitat bancària o les empresa dedicades al factoring, el confirming, el forfaiting i l?assegurança de crèdit.

Assegurances

Informació de les pòlisses d'assegurances vigents, entre d'altres. També us oferim dades sobre la solvència de les entitats de crèdit, així com el tràmit d'accés a la informació dels accidents de trànsit lleus.