• Imprimeix

Transferència de la propietat

La sortida de l'empresa de l'emprenedor que la va crear no implica necessàriament la desaparició del projecte empresarial i la pèrdua de tot l'esforç personal i econòmic que hi ha invertit al llarg dels anys. D'una banda, podeu traspassar o vendre el negoci. Aquesta possibilitat garanteix al venedor la recuperació de la inversió. Mentre que el comprador aconsegueix una empresa rendible i en ple funcionament.

En aquest apartat també us mostrem els tràmits necessaris i una guia per a realitzar amb èxit el canvi de titularitat, així com els contactes als quals es poden adreçar les empreses amb dificultats per garantir la seva continuïtat per motius no econòmics.

Transmissió o venda de l'empresa

La venda i la transmissió són dues de les accions que us permeten recuperar la inversió econòmica i l'esforç que heu abocat en la vostra empresa. Per la seva banda, el comprador adquireix un negoci rendible i en ple funcionament, alhora que garanteix els llocs de treball.

Pla de continuïtat empresarial

Informeu-vos de com podeu assegurar la continuïtat de les empreses que estan en risc de desaparició, especialment si és per motius diferents als econòmics, i dels ajuts a l'acompanyament disponibles en el procés de transmissió.

Successió familiar

La successió és un fet excepcional que els empresaris familiars han d'abordar tard o d'hora i que cal ser entesa com una oportunitat per a reforçar l'empresa. En aquest apartat us oferim una guia per a l'elaboració i la implementació d'un pla de successió familiar.