Establiments de més de 400 m2 o establiments o locals comercials que es trobin dins de centres comercials - 2a convocatòria