SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI. Subvencions a micro i petites empreses industrials