Reducció dels lloguers de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials