• Imprimeix

Pla d'empresa

Pla d'empresa

El pla d'empresa és l'eina clau a partir de la qual podeu decidir si el vostre projecte és prou sòlid, o si necessita que us replantegeu alguns dels seus aspectes. El pla d'empresa també us permet analitzar la futura situació de l'empresa davant el mercat real i els seus competidors, així com determinar el model de direcció i organització adequats per a assolir els objectius fixats. Per a poder elaborar un pla d'empresa complet compteu amb l'ajuda d'una aplicació gratuïta creada per la Xarxa Emprèn.

En aquest primer estadi del vostre projecte també heu de tenir en compte i valorar aspectes com els plans economicofinancer i de màrqueting, així com la fiscalitat, els costos laborals i la possibilitat d'iniciar un negoci a partir d'una franquícia.

 

Elaboració d'un pla d'empresa

El pla d'empresa és l'eina que us ajudarà a analitzar la futura situació de l'empresa en el mercat real, i a decidir si el vostre projecte empresarial és prou sòlid, o si bé n'heu de reconduir algun aspecte comercial, productiu, d'organització o financer.

Com fer un pla economicofinancer

L'anàlisi economicofinancera us permet comprovar la viabilitat econòmica del vostre projecte i preveure possibles problemes amb antelació. Inicia us ofereix un model a partir del qual podeu crear la vostra pròpia anàlisi, en el marc del pla d'empresa.

Oportunitats de mercat

Identificant potencials oportunitats de mercat pels vostres productes i serveis podreu orientar les vostres iniciatives d'una forma més eficient. En aquest sentit, el Recomanador d’oportunitats de negoci internacionals us ofereix oportunitats concretes arreu del món en funció del sector, la mida i l’experiència exportadora de la vostra empresa

Pla de màrqueting

Totes les empreses haurien d'elaborar el seu propi pla de màrqueting, una guia fonamental per al creixement i consolidació dels productes i serveis, perquè marca el camí del projecte empresarial i ajuda a prevenir possibles errors i imprevistos.

Fiscalitat de l'empresa

La creació d'una empresa implica l'assumpció d'obligacions fiscals per la seva posada en marxa, així com per la seva activitat diària. En aquest apartat trobareu tota la informació referida als impostos que afecten les empreses.

La franquícia

La franquícia és una bona fórmula per iniciar una activitat empresarial sense assumir molts riscos. Tot i això, abans de decidir-vos a obrir una franquícia heu de tenir en compte els seus avantatges i inconvenients, en comparació a l?obertura de la vostra pròpia empresa.

Costos laborals. Quines despeses suposa la contractació d'un treballador

Des de les assegurances i revisions mèdiques, passant per les provisions per malaltia i acomiadament, així com els ajuts a la contractació, heu de tenir en compte les possibles despeses i ingressos en l'àmbit de personal, que us ajudaran a calcular el moment més oportú per a la incorporació de nous treballadors.