02 Exportació

En aquest apartat trobareu informació, assessorament, ajuts econòmics, formació i diverses eines i cercadors de tràmits i documents que us ajudaran a afrontar amb èxit el repte dels mercats exteriors. Alguns d'aquests serveis són genèrics, com la cerca de documents duaners i les convocatòries d'ajuts, mentre que altres formen part de l'atenció personalitzada que la Generalitat ofereix a través d'ACCIÓ i PRODECA a les empreses que han decidit fer el pas de l'expansió internacional. 

Iniciació a l'exportació

El vostre projecte empresarial compta amb diversos ajuts i programes de suport que us ajudaran a dissenyar i implementar amb èxit els vostres plans per a convertir-la en empresa exportadora, com el programa d'iniciació a l'exportació i els esmorzars d'internacionalització.

Informació sobre països

Informació actualitzada sobre l'economia, el comerç exterior, la situació política, la demografia, la geografia i les comunicacions de de tots els països del món. També us oferim enllaços d'interès per a la implantació internacional de les empreses.

Tràmits i documents duaners

Les empreses han de fer front a una multiplicitat de tràmits per exportar, la bona gestió dels quals és fonamentals per a l'èxit de les seves exportacions. Per a facilitar l'accés a la informació en aquest àmbit, us oferim un cercador de tràmits i documents, així com la llista de tots els procediments duaners.

Instruments financers de suport al comerç exterior

Informeu-vos sobre les possibles cobertures del risc del tipus d'interès, les assegurances de crèdit a l'exportació, el finançament de projectes i el finançament d'estudis de viabilitat.

Inversió a l'exterior

Les empreses que volen implantar-se a l'exterior poden beneficiar-se d'un servei d'assessorament que els permetrà identificar noves oportunitats de negoci, analitzar els costos d'establiment i crear una filial o un consorci, entre altres.