Vaixell de càrrega. Foto: hotblack via morguefile

La importació de productes al nostre país, com a membre de la Unió Europea, és lliure a excepció de tres situacions, regulades per la normativa comunitària amb diferents graus de verificació o control.

Aquests tres graus, o règims comercials d'intervenció de l'administració van en funció del producte o de la seva procedència.

L'aplicació del règim té en compte  si els països d'origen o destí dels productes són o no són membres l'Organització Mundial del Comerç.

Les limitacions del règim també s'apliquen a determinats productes com els agrícoles, el tèxtil, els siderúrgics, l'armament i el material per a la defensa.

  • Règim d'autorització: presentació d'una llicència d'importació i exportació, autoritzada per la Secretaria General de Comerç Exterior.
  • Règim de vigilància: presentació d'un document de vigilància verificat pe la Secretaria General de Comerç Exterior.
  • Règim de certificació: certificat d'importació o exportació. La Secretaria General de Comerç Exterior ha de verificar que es compleixen els requisits previs per donar aquest certificat. S'aplica, habitualment en els productes agrícoles.

 

El control duaner garanteix  la seguretat , sanitat  i qualitat industrial dels productes,  en igualtat de condicions amb els comunitaris.

Data d'actualització:  12.01.2016