El desenvolupament satisfactori de l'activitat econòmica de les empreses ha de ser compatible amb el respecte al medi ambient, la biodiversitat i els ecosistemes naturals. En aquest sentit, el creixement de la vostra empresa ha de tenir en compte i aplicar els principis de sostenibilitat. Alguns són d'obligatori compliment, com la gestió dels residus, mentre que altres són voluntaris i us ajudaran a estalviar i a reduir despeses.

Afectació al medi

Conegueu els tràmits que heu de realitzar en funció de la vostra activitat, del tractament dels residus que genera la vostra empresa i dels mètodes de prevenció de riscos i el control ambiental de les vostres activitats.

Medi ambient

Informeu-vos de com podeu estalviar i fer la vostra empresa energèticament més eficient. Us oferim informació sobre les energies renovables i dels sistemes de gestió i avaluació ambientals.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa