• Imprimeix

Afectació al medi

Afectació al medi

Les activitats industrials poden generar elements i productes contaminants que afectin el medi ambient. Per tal de limitar el seu impacte i minimitzar les possibles alteracions del medi, l'Administració controla l'abocament dels elements contaminants i dels residus a través de la prevenció i les declaracions de producció, transport i gestió de residus.

En els casos de les indústries que generen gasos d'efecte hivernacle i les que fan abocaments d'aigua residual, han de sol·licitar autoritzacions o llicències específiques a l'autoritat competent.

Aire

Les instal·lacions que desenvolupen activitats que generen emissions de gasos d'efecte hivernacle han d'obtenir una autorització administrativa. En aquest àmbit s'hi inclouen les empreses generadores d'electricitat, les dedicades a la transformació del ferro i les dels sectors del ciment, la calç, el vidre, la ceràmica i el paper.

Residus

Moltes activitats industrials generen residus que cal tractar i gestionar per minimitzar el seu impacte sobre el medi. Aquest tractament implica l'actuació sobre tot el cicle de vida dels residus i sobre les empreses que els produeixen, transporten i gestionen.

Prevenció i control ambiental de les activitats empresarials

Conegueu quin tipus de llicència heu de sol·licitar a l'Administració per poder desenvolupar la vostra activitat empresarial, i informeu-vos dels detalls i tràmits relacionats amb l'avaluació i la declaració d'impacte ambiental.

Abocaments d'aigua residual

Què ha de fer la vostra empresa amb les aigües residuals producte del procés industrial de la seva activitat? On s?han d?abocar? Cal tractar-les? Heu de demanar permís a l?administració? Quines són les vostres obligacions en aquest procés?