• Imprimeix

Medi ambient

Medi ambient

Més enllà de les obligacions de les empreses de sol·licitar autoritzacions i llicències administratives per a poder desenvolupar activitats en les quals hi intervinguin productes contaminants, les organitzacions poden prendre un paper actiu i voluntari en la protecció del medi ambient.

La responsabilitat ambiental, l'etiquetatge ecològic, l'ecodisseny, l'adopció de mesures preventives i l'ús de les energies renovables són apostes de futur que garanteixen el respecte pel medi natural, alhora que les empreses involucrades ofereixen una imatge de marca actual, moderna i amb consciència social als seus treballadors i possibles clients.

Estalvi i eficiència energètica

L'Administració ofereix diversos programes d'assessorament i acompanyament a la gestió energètica per ajudar la vostra empresa a avaluar les diverses polítiques de reducció de costos energètics associades a la seva activitat.

Responsabilitat mediambiental

La llei garanteix la restauració dels danys per pateix el medi natural i fomenta l'adopció de mesures preventives per part de les empreses i professionals. Existeix un règim sancionador sobre les empreses que cometen infraccions administratives i no compleixen les obligacions legals en aquest àmbit.

Energies renovables

Les energies renovables són un aposta estratègica de futur, perquè són netes, es restitueixen gratuïtament i aporten una solució al problema del subministrament energètic a llarg termini. Alhora, representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya. En aquest apartat us presentem totes les seves possibilitats.

Ecoproductes i ecoserveis

Per modificar el model actual de producció i consum, caracteritzat per la manca de sostenibilitat, s?han desenvolupat un conjunt d'eines que promouen el desenvolupament d?un mercat de productes i serveis ecològics, com l'etiquetatge ecològic, l'ecodisseny i la política integrada de productes.

Avaluació ambiental

Instrument de prevenció ambiental que s'aplica als plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient i que comporta un procediment administratiu específic. El seu objectiu és garantir que els plans i programes integrin adequadament les possibles repercussions sobre el medi.