La bona gestió dels assumptes laborals passa pel coneixement de la normativa i dels tràmits corresponents, així com de les possibilitats que aquestes ofereixen a l'empresari. En aquest apartat us oferim tota la informació en aquest àmbit dividida en tres blocs: un primer dedicat als processos de selecció i contractació, la relació amb els treballadors i els acomiadaments. El segon està dedicat als accidents de treball. Finalment, el tercer apartat inclou totes aquelles qüestions que cal que totes les empreses coneguin i que afecten la relació i el tracte entre les dues parts, des de l'elaboració dels calendaris laborals, fins el paper dels sindicats i la resolució dels conflictes laborals.

Ocupació

Informació sobre els processos de selecció i contractació de personal, les infraccions i sancions que poden cometre les empreses i els treballadors, i els tràmits relacionats amb els acomiadaments, les conciliacions i els expedients de regulació d'ocupació.

Seguretat i salut en el treball

En aquest apartat podeu consultar el procediment per a comunicar els accidents i les malalties de treball. També hi trobareu informació sobre les feines amb especial risc per a la salut i les mesures de prevenció de riscos laborals.

Relacions laborals

L'empresari ha de tenir en compte, en la seva relació amb els treballadors, un seguit de fets i informació relacionats amb la gestió de les relacions laborals. Des dels horaris i calendaris de treball i les mesures per a conciliar la vida laboral i familiar, fins els principis de la negociació col·lectiva i les relacions sindicals.

Formació

Formació presencial i en línia per a empreses i professionals, accés a l'Aula Virtual, oferta de formació en línia de Canal Empresa. Recursos, agendes d'activitats formatives, material de difusió i assessorament.

Indicadors d'ocupació


Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa