Les empreses tenen diverses responsabilitat i obligacions en l'àmbit dels accidents i les malalties professionals. A més d'aplicar mesures de prevenció de riscos laborals, cal que s'informin sobre els accidents i les malalties professional reconegudes per la llei i que coneguin els mecanismes de la seva comunicació a l'Administració.

D'altra banda, us oferim dues aplicacions informàtiques anònimes i gratuïtes que us ajudaran a calcular l'índex de sinistralitat de la vostra empresa i els costos que té per la vostra organització cada accident de treball.

Què és i què no és un accident de treball?

Informeu-vos de quines lesions patides pels treballadors tenen consideració d'accident de treball i quines no, de les excepcions recollides per la llei, i de tota la normativa relacionada.

Comuniqueu un accident de treball

Les empreses i les mútues estan obligades a comunicar a l'autoritat laboral els accidents de treball amb baixa i sense baixa mèdica, així com la relació d'altes i les defuncions. Ho poden fer a través de la innovadora aplicació en línia CoNTA.

Malalties professionals

Informació sobre les malalties professionals, la seva definició i l'obligació de les empreses de comunicar-les a l'Administració. També us oferim el quadre de les malalties professional reconegudes per la llei.

Càlcul de l'índex de sinistralitat

Conegueu l'índex de sinistralitat de la vostra empresa i compareu-lo amb el de les companyies del vostre sector amb una aplicació informàtica en línia gratuïta i totalment anònima.

Cost dels accidents de treball

Us oferim un test d'autoavaluació del cost d'un accident de treball perquè conegueu els costos dels accidents en la vostra organització i prengueu consciència que la sinistralitat laboral té un cost econòmic molt elevat.