Els desfibril·ladors externs automàtics (DEA) són els equips tècnics homologats que permet analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals tributàries de desfibril·lació i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat. Pel que fa als desfibril·ladors semiautomàtics (DESA), disposen de les mateixes característiques que els DEA però requereixen que una persona premi el botó de descàrrega per activar-los.

 

La instal·lació i l'ús d'aquests aparells està regulada per la normativa, que preveu la seva inscripció al registre administratiu de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari. En aquest sentit, s'hi han d'inscriure les entitats públiques o privades i els particulars que disposin d'aquesta mena d'aparells.

 

D'altra banda, les entitats que vulguin impartir formació sobre l'ús de desfibril·ladors per part de personal no sanitari, han de sol·licitar a l'Administració l'autorització corresponent.

Enllaços relacionats