Ocupació

La relació entre l'empresa i els treballadors es basa en el contracte de treball. Per tal d'aclarir tots els aspectes que s'hi vinculen, us oferim informació sobre tot el procés d'entrada, permanència i sortida d'un nou treballador a la vostra organització: des de la redacció de l'oferta de treball i la selecció dels candidats, fins les condicions i característiques dels acomiadaments individuals i col·lectius.

 

Les dificultats econòmiques o tècniques de les empreses, així com el seu tancament, poden implicar l'extinció dels contractes de treball dels seus treballadors. En aquest apartat us oferim tota la informació relacionada amb els acomiadaments individuals de personal, amb el procés de presentació dels expedients de regulació d'ocupació (ERO). També us informem de la conciliació, que és el tràmit previ a la presentació d'una demanda al jutjat social contra un acomiadament o contra els canvis substancials en les condicions de treball.

Selecció i contractació de personal

Des de l'elecció del moment adequat per a contractar, fins els tràmits, i els ajuts i subvencions a la contractació als quals us podeu acollir, passant per consells en el procés de selecció de personal, tot això forma part del procés de contractació de treballadors.

Formació ocupacional i certificats de professionalitat

La formació professional per a l'ocupació està adreçada a tots els treballadors i té com a objectiu la seva qualificació, reconversió o perfeccionament a través d'una formació de qualitat. Inclou mesures paral·leles de foment de l'ocupació.

Infraccions i sancions en les relacions de treball

Tota la informació relacionada amb les infraccions i sancions que poden cometre les empreses i els treballadors. Us oferim la relació de les possibles infraccions que contempla la normativa, així com els detalls del procediment sancionador i el tràmit de pagament de les sancions.

Acomiadaments

Conegueu les característiques i les condicions de l'extinció dels contractes de treball que afecten una sola persona, així com les vies de reclamació a disposició dels treballadors.

Expedients de regulació d'ocupació (ERO)

Informació detallada del procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada de treball, basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o de força major.

Conciliacions

Tota la informació relacionada amb el tràmit previ a la presentació d'una demanda al jutjat social contra un acomiadament o contra els canvis substancials en les condicions de treball. La seva finalitat és evitar el procediment judicial amb un acord entre les parts.