La identificació de les demandes del mercat i la creació d'un producte o servei capaç de respondre a les necessitats dels possibles clients és una de les tasques incloses en el pla de màrqueting. Algunes fonts asseguren que el màrqueting actual ha de ser entès com una filosofia o una actitud general de l'empresa davant el mercat. És a dir, com una forma de concebre la relació amb el client basada en la cerca de la satisfacció de les necessitats i, també, dels desitjos del consumidor.

En aquest apartat us oferim les eines necessàries per a l'elaboració d'un bon pla de màrqueting, així com diversos cercadors de fires i d'oportunitats de negocis nacionals i internacionals.

Promoció

La participació en fires i missions comercials nacionals i internacionals és una bona via per a donar a conèixer els vostres productes i serveis. Us oferim un cercador de fires de Catalunya i un ventall d'opcions per a promocionar-vos i trobar oportunitats de negoci a l'exterior.

Pla de màrqueting

Totes les empreses haurien d'elaborar el seu propi pla de màrqueting, una guia fonamental per al creixement i consolidació dels productes i serveis, perquè marca el camí del projecte empresarial i ajuda a prevenir possibles errors i imprevistos.

Oportunitats de negoci

Informeu-vos de les oportunitats de negoci per país, sector i tecnologia al cercador gratuït d'ACCIÓ, i de les ajudes a la promoció i el foment que la Fundació i2CAT ofereix a les empreses dedicades a les noves tecnologies.

Marques i noms comercials

Conegueu els passos que heu de seguir per a registrar i protegir les vostres invencions, marques, noms comercials, dissenys industrials i tot allò relacionat amb la propietat intel·lectual.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa