• Imprimeix

Responsabilitat social de l'empresa

En aquest apartat us exposem els avantatges de les empreses que s'acullen al model innovador de la responsabilitat social. Aquest model consisteix a gestionar les organitzacions respectant una sèrie de criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, i s'orienta a l'increment de la seva competitivitat i al foment del seu desenvolupament sostenible.

Les empreses que assumeixen els principis de la responsabilitat social obtenen un benefici econòmic i milloren la seva competitivitat i la seva imatge pública perquè estalvien costos i milloren la satisfacció del seu personal, els seus proveïdors i els seus clients, alhora que contribueixen a construir una societat millor. 

Què és la responsabilitat social?

Impuls i beneficis de la integració voluntària per part de les empreses de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials, en els processos productius i en les relacions amb els seus clients.

Bones pràctiques i recursos

Eines i recursos que poden ajudar a difondre pràctiques socialment responsables entre les organitzacions. També us oferim alguns exemples de bones pràctiques empresarials.

Responsabilitat ambiental

Les empreses han de tenir en compte i avaluar els riscos ambientals associats a la seva activitat, i han de reduir-los a través d'una gestió responsable i l'aplicació dels principis de la prevenció.

Igualtat d'oportunitats, integració i inserció laboral

Les empreses i els autònoms que contracten persones amb discapacitat poden acollir-se a diverses línies d'ajuts, bonificacions i subvencions públiques. D'altra banda, les grans empreses han de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat que representi, com a mínim, el 2% de la seva plantilla.