Euros. Foto: morguefile_sfluehnsdorf

A l'hora de plantejar-vos la possibilitat de fer créixer i consolidar el vostre negoci, cal que tingueu en compte els recursos econòmics dels quals haureu de disposar per finançar aquest procés. L'avaluació de les possibilitats reals d'èxit d'una empresa s'ha de basar en una reflexió estructurada, i no pas en l'avaluació intuïtiva. En aquest sentit, cal fer èmfasi a endreçar la informació econòmica, analitzar metòdicament la informació i a prendre decisions adequades.

El finançament és clau per al futur de la vostra empresa, per això convé que conegueu totes les possibles fonts i fórmules de finançament públiques i privades que garanteixin l'èxit del procés de creixement i consolidació del vostre projecte empresarial, des de les més clàssiques a les més innovadores.

 

D'altra banda, en l'àmbit de la gestió economicofinancera és imprescindible un mètode d'anàlisi, atès que s'hi analitzen les qüestions relatives a la rendibilitat de l'empresa, al seu bon funcionament econòmic i a la recerca dels recursos més adequats per emprendre les accions previstes.

Formes de finançament

Els avals, els préstecs participatius, el fons de capital risc i els business angels són algunes de les vies de finançament a l'abast de la vostra empresa. N'hi de diversos tipus: algunes us les facilita l'Administració, altres són inversions a llarg termini estan, i algunes impliquen l'entrada de nous socis.

Assessorament financer

ACCIÓ us ofereix un ventall d'accions d'assessorament financer amb l'objectiu de garantir el creixement i la sostenibilitat de la vostra empresa, tot afavorint-ne la innovació i la internacionalització.

Guia de finançament

El programa Catalunya Emprèn us ofereix una guia completa amb recursos i consells per aconseguir capital per la vostra inversió inicial i per les despeses que genera el vostre negoci. La guia de finançament es divideix en quatre blocs: finançament, ajuts i subvencions, concursos i premis, i incentius fiscals.

Ajuts i subvencions

La vostra empresa es pot beneficiar de diversos ajuts directes en diversos àmbits. Entre d'altres, n'hi ha de destinats a fomentar la contractació per part de les empreses, de potenciar la innovació i a estimular la internacionalització.

Tributs i impostos

La creació d'una empresa implica l'assumpció d'obligacions fiscals per la seva posada en marxa, així com per la seva activitat diària. En aquest apartat trobareu tota la informació referida als impostos que afecten determinades activitats de les empreses.

Gestió econòmica

Informeu-vos dels aspectes econòmics i financers que us ajudaran a prendre les decisions més encertades per a la vostra empresa, com els mecanismes per a la reducció de costos, el càlcul de les ràtios financeres o les eines per assegurar els cobraments i els pagaments.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa