Ajuts i subvencions

ACCIÓ dóna suport a nous projectes d'innovació, internacionalització i inversió a través de diverses d'ajut i finançament a empreses i entitats. També ofereix beques a joves titulats per completar la seva formació pràctica a l'estranger amb les pràctiques a les Oficines Exteriors. A més, ACCIÓ facilita l'accés al finançament a través del Recomanador de finançament alternatiu.

Ajuts i subvencions per a l'empresa

Informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereixen les diferents administracions i organismes per a les empreses i els emprenedors.

Ajuts i subvencions a la contractació

Les empreses es poden acollir a diversos ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social per a la contractació de determinats perfils de treballadors.

Ajuts per a la internacionalització

Informeu-vos dels ajuts, subvencions, préstecs i programes de suport disponibles per a les empreses que decideixen augmentar les seves possibilitats d'èxit obrint la seva empresa a l'exterior.

Ajuts per a la innovació

ACCIÓ impulsa la innovació a les empreses, la realització de projectes d'R+D+I i el creixement de les empreses de base tecnològica amb diversos ajuts. D'altra banda, us ofereix un servei d'informació i assessorament empresarial.

Ajuts per a startups

Les empreses que hi participen compten amb un tutor amb experiència en la creació d'empreses que els facilitarà l'accés a tots els recursos necessaris per accelerar el seu creixement.