Assessorament financer

La vostra empresa es pot beneficiar del ventall d'accions d'assessorament financer dissenyades per ACCIÓ amb l'objectiu de garantir el seu creixement i la seva sostenibilitat, alhora que n'afavoreixen la innovació i la internacionalització.


A més del Servei d’assessorament financer, ACCIÓ recull al Recomanador de finançament alternatiu més de 100 opcions de tot tipus filtrades perquè cada empresa trobi la que més s’ajusta a les seves necessitats.


El tipus de finançament depèn de les característiques de l'actiu que s'hagi de finançar, de la capacitat de devolució de préstecs, de les garanties aportades i de les característiques de l'empresa en qüestió.