• Imprimeix

Assessorament financer

La vostra empresa es pot beneficiar del ventall d'accions d'assessorament financer dissenyades per ACCIÓ amb l'objectiu de garantir el seu creixement i la seva sostenibilitat, alhora que n'afavoreixen la innovació i la internacionalització.

A més del servei de consultoria especialitzada, ACCIÓ ofereix productes financers, d'origen públic i privat, que s'adapten a les necessitats reals i les circumstàncies de cada empresa.

El tipus de finançament depèn de les característiques de l'actiu que s'hagi de finançar, de la capacitat de devolució de préstecs, de les garanties aportades i de les característiques de l'empresa en qüestió.

Destaquem