En aquest apartat us informem de les possibles vies de finançament del vostre projecte empresarial. Paral·lelament als ajuts i subvencions públics, podeu accedir al capital a través dels ajuts que ofereix l'Administració en forma d'aval, o altres fórmules de finançament que impliqui l'entrada dels nous inversors com a accionistes.

Avals

L'aportació de garanties en forma d'aval econòmic que us ofereix l'Administració us facilita l'obtenció dels préstecs de les entitats financeres, per a inversió o per a circulant, necessaris per a finançar el vostre projecte empresarial.

Préstecs participatius

Element de finançament a llarg termini que no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.

Fons de capital risc

L'Administració assessora i dóna suport a la creació de fons de capital risc que inverteixen en empreses amb un alt potencial de creixement i que necessiten un major impuls públic per operar, com és el cas de les iniciatives innovadores, de base tecnològica i del sector de la salut.

Business angels

Línia de cofinançament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o per a empreses en fases inicials. Els business angels inverteixen capital risc en les empreses i passen a ser-ne accionistes o assessors.