• Imprimeix

Formes de finançament

En aquest apartat us informem de les possibles vies de finançament del vostre projecte empresarial. Paral·lelament als ajuts i subvencions públics, podeu accedir al capital a través dels ajuts que ofereix l'Administració en forma d'aval, o altres fórmules de finançament que impliqui l'entrada dels nous inversors com a accionistes.

Avals

L'aportació de garanties en forma d'aval econòmic que us ofereix l'Administració us facilita l'obtenció dels préstecs de les entitats financeres, per a inversió o per a circulant, necessaris per a finançar el vostre projecte empresarial.

Préstecs participatius

Element de finançament a llarg termini que no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.

Business angels

Línia de cofinançament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o per a empreses en fases inicials. Els business angels inverteixen capital risc en les empreses i passen a ser-ne accionistes o assessors.