Agricultura i alimentació nova
  • Imprimeix

Indústria

El teixit industrial ha estat tradicionalment la base de l'activitat econòmica de Catalunya. Aquest és el sector clau en l'exportació i una font de productivitat permanent de la nostra economia.

Accidents greus

Per tal de garantir la convivència entre l'activitat industrial i les persones cal que la indústria adopti les mesures necessàries per a prevenir els accidents greus, que són aquells en els quals intervenen substàncies perilloses i limitar les seves conseqüències per a les persones i per al medi ambient.

Homologacions i metrologia

Acreditacions i certificats que garanteixen que un prototipus, tipus o model d'un producte determinat, compleix amb els requisits legals. Instruments, aparells i sistemes de mesura que estan sotmesos al control metrològic de l'Administració.

Importadors i fabricants de metalls preciosos

Els fabricants i importadors de metalls preciosos estan subjectes a un sistema de vigilància i control sobre la seva fabricació, comercialització i tràfic. Els metalls subjectes a aquesta vigilància són l'or, la plata, el platí i els seus aliatges.

Indústries extractives. Mines

La mineria i les activitats extractives que s'hi relacionen proporcionen la matèria primera pels sectors de la indústria i la construcció. Totes aquestes activitats, com l'explotació minera o l'envasat d'aigües minerals, requereixen les autoritzacions administratives corresponents.

Indústria química i petroquímica

La indústria química ha tingut tradicionalment un paper molt destacat al teixit empresarial de Catalunya. De fet, les empreses químiques catalanes generen bona part de l'activitat espanyola en aquest sector i són responsables de la comercialització de la majoria de productes farmacèutics que es consumeixen a l'Estat.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa