Energia
  • Imprimeix

Energia

L'energia és essencial per al desenvolupament de la nostra societat. És el factor limitador del creixement sostenible i un dels elements que determinen la competitivitat de la nostra economia.

Dos dels aspectes més nous en l'àmbit energètic són l'ús de les energies renovables i l'eficiència energètica, que permet la reducció del consum i l'augment de la competitivitat de les empreses.

Energia elèctrica

El camí de l'electricitat, des dels punts de generació fins al consumidor, passa per un sofisticat sistema configurat per diversos elements: centres de generació, línies de transport, estacions transformadores i línies de distribució, que operen de forma coordinada per satisfer la demanda elèctrica d'empreses i particulars.

Gas natural

Conegueu les característiques del sistema gasista, i de tot allò relacionat amb les instal·lacions, la distribució i la comercialització del combustible fòssil que té menor impacte ambiental en totes les fases del seu cicle de vida.

Petroli

Informació sobre l'origen, la composició, les aplicacions i les tecnologies associades al petroli, oferta per l'Institut Català d'Energia.

Energies renovables

Les energies renovables són un aposta estratègica de futur, perquè són netes, es restitueixen gratuïtament i aporten una solució al problema del subministrament energètic a llarg termini. Alhora, representen el recurs energètic autòcton més important de Catalunya. En aquest apartat us presentem totes les seves possibilitats.

Estalvi i eficiència energètica

Les accions recollides en aquesta secció us proposen mesures per a la reducció del consum i de la factura energètica, alhora que se n'augmenta l'eficiència. Tot això, protegint el medi ambient i fomentant un comportament sostenible. També us oferim informació del servei d'assessorament energètic a les empreses.

Autoconsum

L'autoconsum és el consum per part d'un o diversos consumidors d'energia elèctrica provinent d'instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

Indicadors energia elèctrica


Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa