Aigua, sanejament i residus
  • Imprimeix

Aigua, sanejament i residus

L'aigua és un bé indispensable per la vida, el medi i les persones. És un recurs escàs i fràgil, de difícil accés i que cal distribuir, tractar i gestionar amb cura. La salut de les persones i la protecció del medi depenen en gran mesura de les condicions d'abastament i tractament de l'aigua així com del tractament del residus.

Subministrament i captació d'aigua

Els treballs de gestió de l'aigua inclouen el manteniment i la gestió de les instal·lacions de captació, plantes de tractament i xarxes de distribució que permeten que l'aigua arribi als municipis en òptimes condicions per al consum humà.

Residus

Moltes activitats industrials generen residus que cal tractar i gestionar per minimitzar el seu impacte sobre el medi. Aquest tractament implica l'actuació sobre tot el cicle de vida dels residus i sobre les empreses que els produeixen, transporten i gestionen.

Sanejament i abocament

El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua. Us expliquem què han de fer les empreses amb les aigües residuals, on les han d'abocar i com han d'informar l'Administració de tot el procés.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa