Construcció
  • Imprimeix

Construcció i instal·lacions

Les empreses instal·ladores i del sector de la construcció han de presentar comunicacions i complir diverses mesures en l'àmbit de la salut i la seguretat específiques de la seva activitat.

Des dels professionals que construeixen, reparen o fan instal·lacions de llum o gas en els habitatges, fins els agents que els venen, han d'acreditar la seva capacitat per actuar en el seu àmbit de treball, perquè és d'obligat compliment i perquè aquesta és la garantia davant els clients que ofereixen un servei de qualitat.

Agents de la propietat immobiliària

Les persones que presten serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries s'han d'inscriure al Registre d'Agents Immobiliaris. La inscripció atorga la condició d'agent immobiliari homologat i acredita que l'agent reuneix els requisits i les condicions adequats per a exercir la seva professió.

Construcció

L'activitat de les empreses de la construcció comprèn un ampli ventall d'activitats, des del registre de les empreses subcontractades, fins a la creació d'infraestructures de telecomunicacions, i l'aplicació de criteris d'eficiència energètica i de mesures per a reduir els riscos laborals que afecten els seus treballadors.

Instal·lacions

Per tal de garantir que les instal·lacions acompleixen les condicions de seguretat que marca la legislació vigent, podeu inscriure-les als organismes de control o bé a la xarxa de centres de l'Oficina de Gestió Empresarial. Conegueu les característiques i condicions de cada tràmit.

Instal·ladors

Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de complir diversos requisits i acreditar certa formació per a poder exercir la seva activitat professional amb totes les garanties legals de qualitat del servei.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa