Construcció
  • Imprimeix

Construcció i instal·lacions

Les empreses instal·ladores i del sector de la construcció han de presentar comunicacions i complir diverses mesures en l'àmbit de la salut i la seguretat específiques de la seva activitat.

Des dels professionals que construeixen, reparen o fan instal·lacions de llum o gas en els habitatges, fins els agents que els venen, han d'acreditar la seva capacitat per actuar en el seu àmbit de treball, perquè és d'obligat compliment i perquè aquesta és la garantia davant els clients que ofereixen un servei de qualitat.

Instal·lacions

Per tal de garantir que les instal·lacions acompleixen les condicions de seguretat que marca la legislació vigent, podeu inscriure-les als organismes de control o bé a la xarxa de centres de l'Oficina de Gestió Empresarial. Conegueu les característiques i condicions de cada tràmit.

Empreses i instal·ladors

Les empreses instal·ladores i els seus professionals han de complir diversos requisits i acreditar certa formació per a poder exercir la seva activitat professional amb totes les garanties legals de qualitat del servei.

Construcció

L'activitat de les empreses de la construcció comprèn un ampli ventall d'activitats, des del registre de les empreses subcontractades, fins a la creació d'infraestructures de telecomunicacions, i l'aplicació de criteris d'eficiència energètica i de mesures per a reduir els riscos laborals que afecten els seus treballadors.

Agents de la propietat immobiliària

Les persones que presten serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries s'han d'inscriure al Registre d'Agents Immobiliaris. La inscripció atorga la condició d'agent immobiliari homologat i acredita que l'agent reuneix els requisits i les condicions adequats per a exercir la seva professió.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa