L'activitat de les empreses de la construcció comprèn un ampli ventall d'activitats, des del registre de les empreses subcontractades, fins a la creació d'infraestructures de telecomunicacions, i l'aplicació de criteris d'eficiència energètica i de mesures per a reduir els riscos laborals que afecten els seus treballadors.

Registre d'empreses acreditades (REA)

Les empreses que volen intervenir en un procés de contractació o subcontractació en el sector de la construcció s'han d'inscriure al REA.

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

L'objectiu del RELI és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la penetració de les noves tecnologies en la contractació pública.

Habilitació del llibre de subcontractació

Les obres han de comptar amb un llibre de subcontractació actualitzat on s'hi han d'inscriure les circumstàncies relatives als subcontractistes que hi intervenen.

Telecomunicacions

Els edificis de nova construcció i els sotmesos a gran rehabilitació han de comptar amb una infraestructura comuna de telecomunicacions, que incorpori els serveis de televisió i ràdio per ones terrestres i per satèl·lit, de telefonia fixa i de telecomunicacions per cable.

Accidents i malalties laborals

En aquest apartat podeu consultar els protocols de les comunicacions dels accidents i les malalties laborals, així com el cost que té per la vostra organització cada accident de treball.

Prevenció de riscos laborals

Informació sobre els factors de risc en sectors d'activitat professionals concrets, i les activitats i mesures que han d'adoptar les empreses per a evitar-los o disminuir-los.

Eficiència energètica en els edificis

Els propietaris o arrendadors d'edificis nous han de facilitar un certificat d'eficiència energètica als compradors o llogaters. Per a conèixer-ne els detalls, podeu adreçar-vos al servei gratuït d'assistència tècnica en aquest àmbit.