Activitats professionals
  • Imprimeix

Activitats dels professionals

Algunes activitats professionals compten amb una caracterització pròpia que exigeix una formació o acreditació específica per al seu desenvolupament. Aquests perfils professionals requereixen l'acreditació professional a través de la inscripció en un registre, en col·legis de professionals o de l'obtenció de títols de capacitació professional.

Agents de la propietat immobiliària

Les persones que presten serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries s'han d'inscriure al Registre d'Agents Immobiliaris. La inscripció atorga la condició d'agent immobiliari homologat i acredita que l'agent reuneix els requisits i les condicions adequats per a exercir la seva professió.

Llengua i empresa

Posem a la vostra disposició els enllaços als registres de traductors i intèrprets jurats i als cercadors d'empreses i professionals de la llengua, així com guies i consells per a introduir el català a les empreses de serveis.

Professionals del turisme

Recursos i formació per a les persones que treballen en els sectors de l'allotjament, la restauració, la intermediació, el transport, la planificació i la gestió pública de destins, i l'organització de productes i activitats turístiques.

Consulta d'enginyers de projectes ICT

Consulteu el catàleg d'empreses habilitades per a fer instal·lacions de telecomunicacions i d'autònoms que acrediten una qualificació tècnica adequada per a realitzar tasques d'instal·lació o manteniment de sistemes de telecomunicacions.

Professionals dels transports

Informeu-vos sobre les proves de capacitació professional per al transport de mercaderies i viatgers, l'homologació de cursos per a conductors professionals, les autoritzacions de transport i la sol·licitud i renovació dels tacògrafs.

Professionals de l'esport

Els professionals de l'esport s'han d'inscriure en el Registre Oficial, han de disposar de la titulació específica i han de formar part del col·legi professional corresponent.

Empreses de treball temporal

L'activitat de les ETT consisteix a posar a disposició d'una altra empresa, amb caràcter temporal, treballadors contractats per ella. En aquest sentit, poden operar com a agències de col·locació, sempre que compleixin els requisits establerts per la llei.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa