Comerç
  • Imprimeix

Comerç

L'activitat comercial ha estat tradicionalment molt important per l'economia dels països de la Mediterrània. De fet, el nombre de locals comercials i d'empreses de Catalunya dedicades al comerç és superior al dels països del centre i nord d'Europa de les mateixes dimensions. El comerç a Catalunya ocupa al 18 per cent del total de la població activa i genera prop d'una quarta part del volum de negoci en el sector de tot l'Estat. En aquest context, el model de comerç de proximitat és vital per a la nostra economia, alhora que configura el nostre model de ciutat.

Vull obrir una botiga

Tot allò que cal saber per posar en marxa un nou comerç: requisits legals i permisos en funció del tipus d'activitat comercial o de les característiques de l'establiment.

Franquícies

Model de negoci caracteritzat per l'establiment d'un acord a través del qual s'acorda l'ús d'una marca comercial i know-how del franquiciador a canvi d'una retribució per part del franquiciat. En aquest apartat també us informem com podeu identificar una mala franquícia.

Comerç electrònic

La creixent familiarització dels ciutadans amb les noves tecnologies afavoreix la difusió de la compra de productes a través d'Internet. Si situeu la vostra empresa a la xarxa, n'augmentareu la visibilitat i la competitivitat.

Queixes i reclamacions

Els consumidors i usuaris poden exercir els drets de reclamar o denunciar una empresa d'acord amb les condicions i procediments recollits a la llei. Per la seva banda, les empreses han de facilitar l'exercici d'aquests drets i, en determinat casos i activitats, han de disposar d'un servei d'atenció específic.

Estacions de servei

L'obertura d'una estació de servei o benzinera no requereix cap concessió per part de l'Administració. Qualsevol empresa o persona física pot exercir l'activitat de distribució al detall de productes petrolífers.

Tallers de reparació de vehicles

Informeu-vos de les condicions i tràmits relacionats amb les empreses i els professionals d'aquest sector dedicat a garantir el correcte funcionament i manteniment dels vehicles a motor.

Artesania

Les empreses artesanes, d'artesania alimentària i els professionals del sector poden sol·licitar a l'Administració la qualificació d'empresa artesana i el reconeixement de la seva activitat a través del carnet d'artesà.

Fires

Les fires i exposicions són manifestacions comercials, espais de comunicació i instruments de gran rellevància per a la política comercial de l'empresa. Faciliten la internacionalització de les PIME i són un motor econòmic de les ciutats on s'instal·len.

Fabricants i importadors de metalls preciosos

Els fabricants i importadors de metalls preciosos estan subjectes a un sistema de vigilància i control sobre la seva fabricació, comercialització i tràfic. Els metalls subjectes a aquesta vigilància són l'or, la plata, el platí i els seus aliatges.

Moda: Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya

Informació i àmbits d'actuació de l'entitat que gestiona les polítiques de promoció del comerç, l'artesania i la moda de Catalunya i que atén les necessitats pròpies d'aquests sectors.

Retail internacional: tendències de la venda al detall

Recull de les noves estratègies d'oferta i tendències de demanda detectades en el negoci de la venda al detall en l'àmbit internacional, agrupades segons categories.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa