Salut
  • Imprimeix

Salut

Aquest àmbit inclou tot allò relacionat i que afecta la salut de les persones, dels animals i dels conreus, des de l'exposició dels treballadors a elements de risc, els accidents de treball i els riscos laborals, fins a l'ús de plaguicides a l'agricultura. A més, hi trobareu informació dels tràmits necessaris per a la posada en marxa dels establiments sanitaris.

Productes i establiments sanitaris

Conegueu els tràmits relatius a la fabricació i distribució de medicaments, la documentació d'autorització d'obertura de farmàcies, el segell de qualitat de les empreses tecnològiques de l'àmbit de la salut, així com tota la informació específica dels centres d'estètica corporal. També us informem de l'autorització administrativa corresponent a la fabricació, distribució i ús dels productes sanitaris.

Formació sanitària especialitzada

Tràmits relacionats amb diversos àmbits de la formació sanitària, des de l'acreditació de tutors d'especialistes en ciències de la salut fins a tot allò relacionat amb les comissions de docència, passant per les estades formatives i l'acreditació dels centres sanitaris.

Salut laboral

En aquest apartat podeu consultar el procediment per a comunicar els accidents i les malalties de treball. També hi trobareu informació sobre les feines amb especial risc per a la salut i les mesures de prevenció de riscos laborals.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa