• Imprimeix

Voleu obrir una farmàcia?

ce_img_ap farmacia_200x100px

Les autoritzacions per obrir farmàcies són expedides pels col·legis oficials de farmacèutics provincials. Aquest permís està subjecte a criteris basats en la planificació de les àrees bàsiques de salut. Així, convé que consulteu les oficines de farmàcia autoritzades o en procés d'autorització per cada àrea abans de prendre la decisió de sol·licitar la instal·lació d'una de nova.

Les sol·licituds d'obertura s'han de presentar al col·legi oficial de farmacèutics corresponent a la vostra província. Aquesta ha d'anar acompanyada de la documentació especificada a l'article 3 del decret 40/1992, 17 de febrer, pel qual s'estableix el procediment d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

D'altra banda, les oficines han de complir diverses condicions:

  • Han de respectar els termes relatius a la planificació sanitària recollits a la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya.
  • Han de comptar amb la presència d'un farmacèutic col·legiat.
  • Han de respectar una sèrie de requisits tècnics i sanitaris en relació a les zones d'atenció a l'usuari, de recepció de mercaderies i magatzem, laboratori i despatx.

Finalment, cal que tingueu en compte que l'Administració aplica el principi de prioritat temporal en la presentació de sol·licituds per la concessió de les autoritzacions d'obertura. En el cas que el mateix dia es presenti més d'una sol·licitud, l'Administració els aplicarà un barem que puntua la formació del farmacèutic i l'exercici de la seva professió.

Per tramitar l'obertura d'una oficina de farmàcia, cal sol·licitar telemàticament el certificat de places d'allotjaments turístics. Aquest certificat és un dels documents que s'han de presentar als col·legis oficials de farmacèutics per tramitar un expedient de sol·licitud d'obertura d'una oficina de farmàcia.

Les farmàcies han de disposar d'unes mesures de seguretat obligatòries. Pel que fa a les farmàcies que presten serveis nocturns o d'urgència, han de disposar de mesures de seguretat específiques. És per això que, abans d'obrir o traslladar un establiment d'aquest tipus, s'ha de demanar una autorització a l'Administració. Així mateix, en cas de reformes dels elements essencials o obligatoris de la farmàcia, cal comunicar-les i sol·licitar-ne l'aprovació.

La sol·licitud d'autorització sobre les mesures de seguretat s'ha de fer presencialment a la Direcció General d'Administració de Seguretat o a les subdireccions territorials del Departament d'Interior.

Les oficines de farmàcia que preparen fórmules magistrals o preparats oficinals encarregats per una altra oficina, tot i que això representi només una part del procés d'elaboració del producte, han de disposar de l'autorització administrativa corresponent.

Data d'actualització:  19.04.2018

Tràmits relacionats