Transport i logística
  • Imprimeix

Transport i logística

Aquest apartat recull les informacions relatives a a les activitats empresarials de transport de mercaderies, de viatgers i al transport sanitari. D'altra banda, aplega les dades de les centrals integrades de mercaderies, que són complexos que concentren les instal·lacions, serveis i funcions que requereixen activitats com la consolidació, el fraccionament i l'emmagatzematge de càrregues. Aquestes infraestructures permeten traslladar les instal·lacions de les empreses de transport a llocs ben connectats, evitant les molèsties i les congestions que provoca en les poblacions.

La logística està estretament lligada al transport de mercaderies. En aquest àmbit us oferim informació d'aspectes com l'eficiència energètica dels vehicles, els limitadors de velocitat, els tallers de reparació o les proves de capacitació dels professionals del transport.

Transport per carretera

Tot sobre els transports en l'àmbit professional: limitadors de velocitat i tacògrafs, targeta ITV, tallers de reparació de vehicles, transport de mercaderies, de viatgers i sanitari, taxis, estalvi energètic i eficiència en el transport.

Centrals de mercaderies

Instal·lacions i serveis de les activitats pròpies del sector del transport i les operacions logístiques, com ara la consolidació, l'emmagatzematge i l'agrupació d'empreses de serveis logístics. Permeten traslladar les instal·lacions de transport a llocs ben connectats i eviten les molèsties en els nuclis urbans.

Transport per cable

Les empreses que volen posar en marxa o explotar instal·lacions de transport per cable destinades al transport de persones, com els remuntadors de les estacions d'esquí, han d'obtenir l'aprovació del projecte i l'autorització administrativa corresponent.

Ports

El Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigeix, planifica i gestiona els ports pesquers, esportius i comercials i regula també els usos de les instal·lacions comercials, culturals, esportives, lúdiques i recreatives vinculades a l'activitat portuària o marítima.

Aeroports i transport aeri

Tràmits relacionats amb els heliports i els camps d'aviació permanents i eventuals. A Catalunya hi ha cinc aeroports, sis aeròdroms, disset heliports públics, dotze heliports hospitalaris i deu de privats.

Ens ajudeu a millorar?


No


       
       


Si voleu rebre resposta, podeu enviar la vostra consulta a la bústia de contacte de Canal Empresa