• Imprimeix

Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció

02/01/2019 10:01

Des del 02/01/2019, el tràmit Comunicació per exonerar les empreses de sotmetre's a l'auditoria del sistema de prevenció ja es pot presentar pel canal electrònic.

Aquesta comunicació exonera a les empreses que reuneixen unes determinades característiques (empreses de fins a cinquanta treballadors/ores les activitats de les quals no estiguin incloses en l'annex I, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener) de l'obligació de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d'una auditoria externa. 

Es pot presentar amb IdCatMòbil o Certificat digital. Durant un temps també es mantindrà la tramitació presencial.