Ajornament o fraccionament del pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics