FUE
 • Imprimeix

Què cal fer per adherir-se a la FUE

Es considerarà que un ajuntament és FUE si, com a mínim, compleix els dos requisits descrits a continuació abans del 13 de febrer de 2016, excepte en el cas dels ajuntaments amb solucions de tramitació pròpia, que disposen de sis mesos addicionals, és a dir, fins al 13 d’agost de 2016.

Per sol·licitar l'alta o modificacions, cal que envieu el formulari de sol·licitud degudament emplenat al Consorci AOC a través d'EACAT.

 

Requisits

1. Estandarització dels tràmits


Tenir estandarditzats tots els tràmits que afecten l'activitat econòmica per tal de posar-los a disposició de les empreses.

 • Els tràmits previstos per la Llei 16/2015: 
  1. Declaració responsable d'obertura
  2. Comunicació prèvia d'obertura
  3. Informe previ d'incendis
 • Altres tràmits que afecten l'activitat econòmica:
  1. Comunicació prèvia ambiental municipal 
  2. Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats 
  3. Llicència ambiental (Annex II) 
  4. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
  5. Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
  6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària 
  7. Consulta prèvia de classificació de l’activitat (opcional)


Més enllà d’aquests deu tràmits, el Consorci AOC ofereix un catàleg de tràmits associats a la tramitació d’activitats més ampli i en constant renovació que poden estar disponibles als webs dels ajuntaments mitjançant la sol·licitud d’alta del servei.
 

2. Connexió a Canal Empresa  


Al web de l’ajuntament ha d’haver-hi la informació dels tràmits de la seva competència i un bàner que adreci al portal electrònic únic per a les empreses, Canal Empresa, perquè des d’aquest entorn es pugui obtenir la informació de la resta de tràmits necessaris per portar a terme l’activitat -és a dir, els de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat- a través de l’eina “Cerca guiada de tràmits”.

Vegeu com us ajudem a complir amb els requisits.

 


 Si es compleixen aquests requisits, aleshores:

 1. Els tràmits municipals vinculats a les activitats econòmiques estaran disponibles des dels webs municipals i es podran visualitzar correctament des de la fitxa corresponent del tràmit del portal Canal Empresa i des de l’eina de Cerca guiada de tràmits, que també està disponible a l’esmentat portal.
   
 2. Des de qualsevol oficina presencial FUE (ajuntaments, oficines de Gestió Empresarial, Cambres de Comerç, etc.) es podran prestar els serveis d’informació i inici de la tramitació dels tràmits del municipi.

Com us ajudem a complir amb els requisits

Per tal de facilitar el compliment dels requisits per esdevenir FUE, el Consorci AOC durà a terme:

1. L'estandarització dels tràmits


Dels tràmits previstos per la Llei 16/2015

Facilitar l’alta automàtica d’aquests tres tràmits per als ajuntaments adherits a la plataforma e-TRAM i que disposen del tràmit d’Instància genèrica.

Els ajuntaments adherits a la plataforma e-TRAM que no disposin del tràmit d’Instància genèrica, poden sol·licitar aquests tres tràmits mitjançant el formulari d’alta o modificacions del servei.

Pel que fa als ajuntaments que prefereixen oferir aquests tràmits a través dels seus propis mitjans, hauran de tenir-los a disposició de la ciutadania des de la seva plataforma de tramitació per, a posteriori, connectar-los amb Canal Empresa, mitjançant una integració simplificada que proveeix el Consorci AOC. Per a procedir a aquesta connexió caldrà que facin arribar a l’AOC una sol·licitud d’alta del servei FUE local indicant a la modalitat “Mitjançant solució de tramitació pròpia”.  

Dels altres tràmits que afecten l'activitat econòmica

Facilitar l’alta automàtica dels set tràmits als ens que disposen de l’e-TRAM i tenen activa la Instància genèrica abans del 13 de febre de 2016.

Els ajuntaments adherits a la plataforma e-TRAM que no disposin del tràmit d’Instància genèrica, poden sol·licitar aquests tràmits mitjançant el formulari d’alta o modificacions del servei.

Pel que fa als ajuntaments que prefereixen oferir aquests tràmits a través dels seus propis mitjans, hauran de tenir-los a disposició de la ciutadania des de la seva plataforma de tramitació per, a posteriori, connectar-los amb Canal Empresa, mitjançant una integració simplificada que proveeix el Consorci AOC. Per a procedir a aquesta connexió caldrà que facin arribar a l’AOC una sol·licitud d’alta del servei FUE local indicant a la modalitat “Mitjançant solució de tramitació pròpia”.
 

2. La connexió a Canal Empresa, el portal electrònic únic per a les empreses


Facilitar l'enllaç a la “Cerca guiada de tràmits” i incorporar els bàners per accedir a Canal Empresa mitjançant l'e-TRAM, abans del 13 de febrer de 2016.

Serveis FUE addicionals

Si un ajuntament disposa dels recursos necessaris pot oferir altres serveis, a més dels descrits en els requisits per esdevenir FUE:

 • En l'atenció presencial, prestar el servei d’informació i d'inici de tramitació dels tràmits competència de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Estat des de les oficines municipals d’atenció a l’empresa. En el cas de la tramitació, caldrà que s'hagi adherit al conveni corresponent. 
 • Oferir l’eina de Cerca guiada de tràmits, eina per saber quins tràmits cal fer, de forma integrada en el seu web, personalitzada amb el seu logotip.

Serveis a l'empresariat

Un ajuntament adherit a la FUE, podrà doncs oferir els serveis següents, en funció dels nivells de prestació:

 

 

 

Terminis

13 de febrer de 2016 - Ajuntaments amb e-TRAM

És el termini que dóna la Llei 16/2015 perquè els ajuntaments que optin per les solucions estàndard que ofereix el Consorci AOC (e-TRAM) esdevinguin FUE.

13 d’agost de 2016 - Ajuntaments amb solucions tecnològiques pròpies

És el termini que dóna la Llei 16/2015 perquè els ajuntaments que disposin de solucions tecnològiques pròpies de tramitació esdevinguin FUE. Aquesta ampliació del termini en sis mesos addicionals s’explica per les integracions que cal fer d’aquestes solucions pròpies amb les solucions que ofereix la Generalitat de Catalunya. Des del servei FUE Local del Consorci AOC s’ofereixen mètodes d’integració pels ens que opten per a solucions pròpies.

Recursos

Data d'actualització:  02.02.2015