• Imprimeix

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (tràmit municipal)

20179 - 20179 - Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb o sense efectes sobre les persones o el medi ambient canalempresaweb

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental:

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugi tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el següent document.

Llegiu-ne més

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A la persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Què necessiteu fer?
20179

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

20179

Data actualització 30.07.2015