• Imprimeix

Empresa instal·ladora-mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis

8884 - Empresa instal·ladora/mantenidora d’instal·lacions tèrmiques en edificis Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar la seva activitat com a instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Llegiu-ne més

Els formularis d’inici d’activitat i de modificació de dades de l’activitat permeten indicar els diferents àmbits del Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) en els quals l’empresa vulgui iniciar l’activitat o dels quals es vulgui donar de baixa.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar la seva activitat com a instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

Què necessiteu fer?
3ea807ac06daa31007ac06daa3108d0c1e0aRCRD
8884

Data actualització 19.02.2018