• Imprimeix

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat (tràmit municipal)

11381 - Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat canalempresaweb

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Es considera modificació no substancial  les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.

Si la modificació que es vol realitzar es tracta d'una gran rehabilitació, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades gran rehabilitació o no.

Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Llegiu-ne més

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les  persones físiques o jurídiques titulars d'una activitat.

Què necessiteu fer?
11381

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

9592687cf6427410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
11381

Data actualització 30.07.2015