• Imprimeix

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (tràmit municipal)

11346 - Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries canalempresaweb

Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

La Generalitat s'encarrega de les intervencions més complexes i de major afectació, mentre que els ajuntaments fan la resta.

La comunicació prèvia és el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

En el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives es detalla quins són els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que abans de posar-se en marxa, hauran de posar-se en coneixement de l'Ajuntament.  Aquesta comunicació prèvia, anirà acompanyada de la documentació que acrediti el compliment dels requisits que exigeix normativa.

També s'ha de tenir present que les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquest règim i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen

 

Llegiu-ne més

La comunicació ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les persones físiques o jurídiques que volen posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries.

Què necessiteu fer?
11346

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

8d4417f09ce16410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11346

Data actualització 30.07.2015