• Imprimeix

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (tràmit municipal)

11353 - Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari canalempresaweb

Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

La Generalitat s'encarrega de les intervencions més complexes i de major afectació, mentre que els ajuntaments fan la resta.

La comunicació prèvia és el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

En aquests casos, i abans d'iniciar l'activitat, es necessitarà la Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari  a través de la qual, la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l'Ajuntament del municipi.

La Norma que regeix aquest règim de comunicació, també estableix una sèrie de requisits que han de complir els espectacles i les activitats. A aquesta comunicació, per tant, l'acompanyarà la documentació que acrediti que es compleix amb tot l'estipulat a la norma.

Llegiu-ne més

La comunicació ha de ser prèvia a l'inici de l'activitat.

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les persones físiques o jurídiques que volen dur a terme l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris.

Què necessiteu fer?
11353

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

2ba3ff4f79c46410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
11353

Data actualització 30.07.2015