• Imprimeix

Consulta prèvia de classificació de l'activitat (tràmit municipal)

11090 - Consulta prèvia de classificació de l'activitat canalempresaweb

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha d'ésser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Llegiu-ne més

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les persones físiques o jurídiques que volen exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha d'aportar el document que acrediti la representació.

Què necessiteu fer?
11090

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

0494db34a346e310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11090

Data actualització 30.07.2015