• Imprimeix

Instal·lació de protecció contra incendis

21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement canalempresaweb

Per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular o la baixa d’instal·lacions de protecció contra incendis ubicades a Catalunya, els seus titulars  han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Als titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis ubicades a Catalunya.

Què necessiteu fer?
21540

Data actualització 15.11.2018