• Imprimeix

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari (tràmit municipal)

11352 - Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari canalempresaweb

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són els que:

  • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o
  • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

Quan aquests espectacles o activitats  es desenvolupin en municipis de més de 50.000, abans d’iniciar l’activitat es necessitarà la llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari, següents:

  • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
  • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
  • Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l’annex I de l’Ordenança d’intervenció municipal.
Llegiu-ne més

La sol·licitud de llicència municipal ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat.

Poseu el municipi on voleu fer l'activitat en el cercador que trobareu més avall. Si l'ajuntament és FUE podreu iniciar el tràmit. En cas contrari, us adreçarem al web de l'ajuntament.

A les persones físiques o jurídiques que volen dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic.

Què necessiteu fer?
11352

Introduïu el vostre municipi per obtenir els passos/tràmits a seguir

f217944b71c46410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
11352

Data actualització 30.07.2015